Scaf Hur Föreningen fungerar

/projekt1.jpg

SCAF är en ideell förening, tänkt för alla som har eller är intresserade av chinchillor.

Föreningen består av alla som valt att vara medlem i föreningen. Medlemskap är frivilligt*. Medlemmarna väljer, på årsmötet, de representanter som de önskar ska sköta föreningen. Dessa bildar SCAF’s styrelse. Styrelsen består oftast av sju personer.

För att föreningen ska fungera på ett bra och effektivt sätt finns det en del grupper och kommittéer som har olika arbetsområden de jobbar med.

Exempelvis så har vi redaktionen som jobbar med att producera ChinchillaMagazinet.  

Det finns i SCAF en del stadgar och olika dokument med bestämmelser som vi följer. Detta är för att vi ska ha spelregler och få råd via dem om hur arbetet i föreningen ska utföras. Vi har dem för att allt ska flyta på och fungera på ett korrekt sätt.

SCAF’s olika grupper och kommittéer kommunicerar med styrelsen som tillser att arbetet blir utfört på ett önskvärt sätt. Detta för att tillgodose medlemmarnas behov och önskemål.

Vi tar ett exempel. CM-redaktionen ska alltså producera 4 nummer av CM och distribuera ut dem till SCAF’s medlemmar.

Om detta ej blir gjort kan styrelsen ställas till svars för detta på kommande årsmöte. Styrelsen avkrävs då en förklaring till varför det inte producerades 4 nummer av CM. Ansvarig utgivare är föreningens ordförande.

De grupper som finns i SCAF utöver styrelsen är: Uppfödargruppen, Omplaceringsgruppen, Webbgruppen, CM-redaktionen, Domargruppen och Utställningskommittén.

Valberedningen finns också, men den har en särställning.

Periodvis kan några medlemmar ur någon grupp uppleva att styrelsen ”lägger näsan i blöt” och att de har för lite att säga till om inom beslutsfattandet i föreningen och rörande gruppens arbete i/för föreningen.

Men detta kan då förklaras med att det är styrelsens ansvar att tillse att arbetet i grupperna fungerar på ett tillfredställande sätt. När grupper har en väl fungerande kommunikation med styrelsen och arbetet i gruppen sköts på ett bra och ansvarsfullt sätt bör det inte kännas så. Men i grupper där det interna arbetet inte fungerar bra och diverse interna motsättningar eller annat finns, måste styrelsen ”lägga sig i och styra upp” arbetet. Detta ses av de icke fungerande grupperna som störande och irriterande. Men då styrelsens arbete och ansvar är att tillse att arbetet utförs på ett önskvärt sätt för att ge medlemmarna det som gruppen är tillsatt för att ge dem, så måste det vara så här. Styrelsen kommer ju annars vid årsmötet att ställas ansvariga för eventuella uppgifter som ej blivit utförda eller ej korrekt utförda.

Missnöjd med något?

Ja, då beror det såklart lite på vad missnöjet gäller. Du kan börja att fundera på hur det skulle kunna bli bättre och formulera ett förslag med förbättringar som du ger till styrelsen eller den berörda gruppen.

Exempelvis: Du tycker CM är tråkig. Ställ dig frågan: Varför? Vad saknas? Vad önskar du för att CM ska vara mer i din smak? 

Kontakta sedan någon i redaktionen och lägg fram ett förslag med vad du önskar i tidningen. Det kanske är en artikel om att bygga en bur eller vad du kan ge chinchillan för nyttigt godis. Du kan också skriva en liten artikel och lämna till redaktionen.

Tänk på!

De som sitter i styrelsen är styrelsemedlemmar när de jobbar i styrelsen, exempelvis på ett styrelsemöte. När styrelsemedlemmen åker på utställning (sitter i fiket eller bär burar till exempel) eller annat ska denne inte ställas till svars för styrelsens arbete eller beslut. Denne ska ej heller behandlas illa för att denne är medlem i styrelsen. När styrelsemedlemmen exempelvis jobbar i fiket ska denne sälja bullar och kaffe.

Vi beskriver detta ofta med orden att ”skilja på funktion och person”. Vill man klaga på styrelsen skriver man till styrelsen eller tar upp det på ett medlemsmöte eller liknande. Styrelsen kommer då att behandla och reda ut frågan på ett sätt som den anser blir bäst = gynnar föreningen och dess medlemmar bäst.

Missnöje över styrelsens sammansättning?

Ja, då får du antingen själv kandidera till en post eller föreslå en kandidat som du tror kan representera dina åsikter bättre.

DU måste aktivt delta i arbetet att få föreningen så bra som det går och så som du önskar att den ska vara. Du kan även fundera på om den är ”som den är” för att det är så flest medlemmar vill ha den!

Detta kan man även kalla demokrati.

För att föreningens aktiviteter ska vara genomförbara är det även viktigt att personliga motsättningar och ”dålig personkemi” stannar hemma och utanför.

Vi har ju trots allt föreningen för att vi ska kunna samlas, alla vi som är intresserade av chinchillor och vi ska försöka ha det trevligt tillsammans och hjälpa varandra med råd och tips. Vi har alla varit nybörjare och minns hur det var i början. Så dra dig inte för att fråga eller be någon av oss som varit med lite längre om hjälp och råd. Och vi vill väldigt gärna ha in tips och annat från er alla på vad vi kan göra för att förbättra föreningen och vår tidning.

Tack för ordet!

Annette Fridh

*Ett gratis provår medföljer vid köp av chinchilla från registrerad uppfödare, men därefter kan man välja själv

Välkommen

Välkommen till www.pepitas.n.nu.

blizzard10v.jpg

Nyheter

     

Nyhetsbrev

Om du är intresserad av att följa oss och få de senaste nyheterna, så är du välkommen att prenumerera på vårt nyhetsbrev! Skriv in din e-postadress i rutan nedan!

cher12.jpg

Vi finns även på Facebook. Där finns mer bilder och nyheter om våra chinchillor!

http://www.facebook.com/#!/pages/Pepitas-Chinchilla/285510684838187?sk=wall

Klicka gärna gilla!

Länkar

Chinchillarelaterade länkar finns under rubriken länkar.