Ordlista

Liten ordlista med ord du kan stöta på och vad det menas med dem i chinchillasammanhang!

 

Acidofilus - Levande bakteriekultur som används för att ersätta de "goda bakterierna" som naturligt ska finnas i tarmen. Används ofta då en chinchilla av någon anledning behöver ta antibiotika.

Ackumulativ - En gen som samlar sig i flera generationer och ges vidare i olika mängd till avkomma.

Agouti - Det är den färg som djurarten hade i sin ursprungliga vilda färg. Hos chinchillan är det Grey.

Allele - Ett ord som används inom genetik för att beskriva en av två former för en gen som delar samma lokus och utgör en kromosom i en DNA-kedja. En kommer från mamman och en från pappan. En del alleler är dominanta och andra är recessiva.

Avel - Att låta ett eller flera par chinchillor få ungar.

Axilur - Receptfritt preparat som säljs på apotek. Används bl.a för att behandla Giardia.

Baby - Chinchillor med ålder 4-8 månader tävlar i Baby-klass på utställning.

Badsand - Speciell sand för chinchillor. Denna sand ska absorbera smuts från chinchillans päls. Det går inte med vanlig sand från badstrand eller fågelsand. Dessa innehåller kvarts och sliter pälsen och gör den sträv istället och den rengör inte pälsen. Den sand som de flesta rekommenderar är av märket Witte Mollen.

BIB - Best in Baby. Den 1:a-pris baby på utställningen som domarna anser finast får denna titel och rosett.

BIJ - Best in Junior. Den 1:a-pris Junior på utställningen som domarna anser finast får denna titel och rosett.

BIS - Best in Senior. Av de vuxna 1:a-prisvinnarna väljer domarna ut den finaste och chinchillan får denna titel och rosett.

Blockig - Syftar på kroppsformen hos chinchillan sett rakt uppifrån. Bredden över axlar och höfter ska vara i stort sett samma och det ger chinchillan ett limpformat utseende.

Blue Cloud - Extrafin sand att blanda i den vanliga badsanden. Speciellt lämplig tiden före utställning.

Blue Diamond - En chinchilla i ljust isblå färg. Dyrare än de flesta andra färger!

Brunst - Perioden i månaden som en hona kan bli dräktig.

Brunstcykel - Antalet dagar mellan två brunstigheter hos chinchilla är vanligtvis 25 till 30 dagar.

Brunstpropp - En vaxliknande propp som honan släpper i samband med brunst. I storlek är denna mindre än den som släpps efter parning. När denna släpps är honan i brunst och hanen kommer åt att para honan.

Bumblefoot - Smärtsamt tillstånd med torra och uppsvullna fotsulor på bakbenen. Av detta kan det bli fula, infekterade sår som i värsta fall kan leda till döden. Torrsprickor i fotsulorna som infekterats. Orsakat främst av underlaget chinchillan sitter på och smutsiga burar. Oftast är nät och galler i hyllplan och/eller botten orsaken.

Bärare - Brukar användas för att tala om att en chinchilla bär på en recessiv gen t.ex violet eller sapphire. Att chinchillan är bärare av en recessiv gen syns inte utan kan bara fastställas genom att se föräldrarnas färg på stamtavlan eller att chinchillan ger avkomma som styrker att den bär på denna gen.

Cert - När en chinchilla på utställning når upp till minst 83 poäng får den ett cert. Ett litet rött band får den då.

CRW - California Recessive White. En ovanlig färg där chinchillan till en början ser ut som en vanlig färg. Men när chinchillan blir äldre utvecklas färgen och vit färg sprider sig från nos öron och svansrot. En del blir slutligen helt vita med åren.

Domarkort - Vid utställning skrivs bedömningspoäng på ett färgat papper. Efter prisutdelning får utställaren detta domarkort.

Dominant - Gen som i ental är synbar hos avkomman. Den syns om den finns och kan inte enbart bäras.

Dräktighet - Den tid en hona bär bebisar i magen. 111 dagar. Hona bör inte sättas med hane före ett års ålder.

Ear Tag: Öronmärkning med en liten metallremsa med id-märkning.

Ebony - Kallas det när chinchillan har samma färg på magen som resten av kroppen.

Fenotyp - Detta är individens genetiska sammansättning bedömt på det du kan se genom att titta på den.

Fungus - Svampsporer som orsakar fläckvis bortfall av päls. Sprids genom direktkontakt och smittad sand. Smittan är även till viss del luftburen.

Färgklarhet - En bedömningspunkt på utställning. Domarna ser bland annat att djuret har en kall ton i färgen.

Gen - En gen är en sekvens av DNA som innehåller egenskaper som ärvs från föräldrarna. 

Genetik - Ärftlighetslära. Hur egenskaper nedärvs till avkomma. Exempelvis färger och huvudform.

Genotyp - Detta är individens genetiska sammansättning. Exemplevis färg och bärare av en recessiv gen.

Giardia - Parasit som orsakar infektion i övre delen av tunntarmen. Symptomen är diarré, viktminskning, trötthet och minskad aptit. Dödligheten är stor hos chinchillor. Behandlas med Axilur från Apoteket.

Gnagarblandning - Ett namn som används för att beskriva mat som har pellets blandat med godsaker. Inte bra mat för chinchillor!

Heterozygout - Oftast används det för att ange om färgen Beige består av en eller två Beige gener. Heterozygout Beige består då av en Grey+ en Beige.

Homozygout - Oftast används det för att ange om färgen Beige består av en eller två Beige gener. Homozygout Beige består då av två Beige.

Hårring - Inträffar ibland på hanar som sitter i avel. Hår samlas runt penis som en ring och denna ring måste tas bort. Påverkar urinering och kan i svåra fall om den inte tas bort leda till döden.

Ihopsättning - Två chinchillor som inte sitter med varandra måste sättas samman med stor försiktighet.

Inavel - Att ha två närbesläktade chinchillor avsiktligt eller oavsiktligt i avel. (Till närbesläktade räknas t.ex far - dotter, mor - son och bror och syster)

Junior - Chinchillor med ålder 8-12 månader tävlar i Junior-klass på utställning.

Kastrat - En kastrerad chinchilla tävlar i egen klass på utställning - Kastrat.

Kastrerad - En chinchilla som genomgått operation för att inte kunna ge ungar. Vanligast på hanar då det är ett mycket enklare och mindre farligt ingrepp.

Kromosom - En kromosom består av lindad DNA och olika typer av protein. I varje cell finns en kopia av varje kromosom. Chinchillan har 64 kromosomer i varje cell.

Könsmognad - I vissa fall kan unge bli könsmogen så tidigt som vid 11 veckors ålder. Men ska inte sättas i avel så tidigt. Speciellt inte honor. Tänk på könsmognaden och skilj ungar efter kön och låt inte en flicka gå kvar med sin pappa eller pojke gå kvar med sin mamma.

Lethal factor - Dödlighetsfaktor. Uppstår om man sätter i avel två White av något slag eller två Velvet. 25% av fostren i mammans mage kommer aldrig att utvecklas till bebisar och födas.

Linjeavel - En avelsteknik där det avlas med ganska närbesläktade djur efter ett schema eller system. Syftet är att samla bra egenskaper från en speciell individ. En kontrollerad form av inavel. Det kan t.ex vara mormor, morfar, farmor, farfar med barnbarn. Eller moster, morbror, faster, farbror med syskonbarn.

Livmoder - En chinchilla har två livmödrar och har möjlighet att bära foster i båda på samma gång.  

Malocclusion - Ett annat ord som används för tandfel. Tänderna växer fel på chinchillan och går oftast inte att bota. Måste förebyggas genom bra kost i form av hö och pellets av bra kvalitet och material att gnaga på.

Moderkaka - Kommer vid förlossningen efter ungarna. Ibland kommer en moderkaka och ibland flera. Åsikterna är splittrade till om man ska låta honan äta upp moderkakan eller inte. De som är för att den ska ätas säger att det hjälper honans mjölkproduktion att komma igång. De som är emot att låta henne äta upp den, säger att det kan ge modern matsmältningsproblem och förstoppning. Kanske då att man kan kompromissa och låta henne äta lite av den och sedan avlägsna resten.

Mutation - Alla chinchillor som inte är Grey är mutationer. Grey är ursprungsfärgen hos chinchillor.

NUCh - Norsk utställningschampion

Parningspropp - Vaxliknande propp som honan släpper efter parning. Troligtvis kommer kull efter 111 dagar. Oftast äter honan upp denna och det är inte så ofta man hittar den. Denna bildas då hanen parar honan och det är sekret från prostata och sädesblåsor som gör att den bildas. Anledningen är att förbättra chansen för att befruktning sker.

Pellets - Ena halvan av chinchillas dagliga kost. Andra halvan ska utgöras av hö. Den bästa sorten är av märket Mäster. Andra märken som är okej är Bello och Lottie. Men Mästers är bäst. Går att köpa i storförpackning till mycket bra pris.

PET - En chinchilla utan stamtavla. Chinchillan tävlar i PET-klass på utställning.

Pevaryl-pulver  - Medel, tillgängligt på Apotek, att behandla din chinchilla med om den fått Fungus. Även andra medel finns.

Polygamavel - Metod för avel med ett bursystem som ger en hane fri tillgång till flera honor via en tunnel. Används av stora pälsfarmer och stora utländska uppfödare.

Polygamkrage - Krage som hindrar honorna i polygamavel att ta sig in i den tunnel med vilken hanen förflyttar sig mellan burarna med.

Prime - Några dagar som infaller efter pälsväxling då chinchillans päls är i sin absoluta toppform. Kallas även pälsmognad.

Pälsbitare - Pälsbitning är en beteenderubbning som innebär att chinchillan biter av sin päls fläckvis. Det syns ofta som områden med stubbig och kortare päls. En pälsbitare ska inte avlas på. Oftast är pälsbitning orsakat av stress.

Pälsväxling - Chinchillan växlar päls successivt, lite av pälsen vid varje pälsväxling. Pälsväxlingen börjar vid nacken och går bakåt. När den når svansroten är den nära sin Prime. För en chinchilla att växla all sin päls kan ta upp till 4 år.

Recessiv - Gen som måste finnas i en chinchilla i dubbel uppsättning för att synas. Chinchillan måste få en från varje förälder.

Registrerad omplacerare - Omplacerare och medlem i SCAF som genomgått båda temadagarna och genomgått mentorskap och blivit godkänd av SCAF att omplacera chinchillor. Dessa aka följa de riktlinjer som föreningen beslutat angående omplacering och chinchillahållning.

Registrerad uppfödare - Uppfödare och medlem i SCAF som genomgått båda temadagarna och genomgått mentorskap och blivit godkänd av SCAF. Dessa uppfödare ska följa de riktlinjer för avel och chinchillahållning som föreningen beslutat.

Ringorm - En variant av Fungus. Smittar mellan djur och människa. Behandlas med anti-svampmedel.

Roman Nose - Om du tittar i profil på en Black Velvet eller annan Velvet, så ser du ofta att de har en mycket starkt rundad nosrygg. Detta kallas "Roman Nose".

RPA - Royal Persian Angora. Långhårig variant av chinchilla. Väldigt mycket dyrare än en chinchilla med vanlig päls.

Sandbad - Badlåda - En behållare/låda av något slag som används att slå badsand, avsedd för chinchilla, i. Att sättas in i buren för att låta chinchillan kunna hålla sin päls ren och fin. En chinchilla som inte har möjligheten att hålla sin päls ren blir lättare sjuk och mår dåligt.

SCAF - Svenska Chinchilla Avels Föreningen. Föreningen för sällskapschinchilla. Den äldsta nationella föreningen för de som är intresserade av chinchillor. 

Senior - Chinchillor med ålder 1-8 år tävlar i Senior-klass på utställning.

SGrCh - Svensk Grand Champion. När en chinchilla ställts ut i championklass och vid två tillfällen fått 87 poäng eller mer får chinchillan denna titel.

Slobbers - Tandfel. Ordet syftar på ett vanligt förekommande symptom, dreglande och blött runt mun och på tassar.

Smutsig mage - Uttryck som ibland används för att tala om att en chinchilla som har ebony i sina linjer inte har fått en helt vit mage. Den har då troligtvis en viss del ebony i sig, men inte tillräckligt för att färga magen helt i den färg den borde vara.

Spray - Sprayer - Detta uttryck används ibland för en chinchilla som reser sig och skickar iväg en urinstråle mot människa eller annan chinchilla. Detta är en försvarsmakanism hos chinchillor. Men vissa chinchillor gör det mer än andra och det kan i en del fall vara ganska besvärligt med en chinchilla som gör detta ofta. Vanligast är det på unga honor.

Stamtavla - Ett dokument som berättar vilka förfäder din chinchilla har. Stamtavlor registreras i SCAF om du är medlem.

Stickelhår - Pälsen består av underull och stickelhår (täckhår). Stickelhåren är de som är längst och är aningen grövre. Ger textur och stadga åt pälsen.

SUCh - Svensk UtställningsChampion. Om din chinchilla lyckas samla ihop tre cert blir den SUCh.

Tan - En benämning som tidigare användes på Beige Ebony och Brown Ebony.

Tandfel - Oftast menas växande tandrötter. Detta är obotligt på chinchillor och måste försöka förebyggas genom att ge chinchillan rätt kost. Hö är en mycket viktig del i rätt chinchillakost.

Temadag 1 - Anordnas av SCAF och handlar bl.a om hur du ska sköta din chinchilla på rätt sätt och vilka sjukdomar den kan få.

Temadag 2 - Anordnas av SCAF. Temat varierar på denna temadag och fokuserar på något speciellt som det gås djupare in på.

Textur - En bedömningspunkt på utställning. Pälsstrånas förmåga att stå rakt upp och ge ett fluffigt utseende. Domaren blåser och ser sedan hur bra stråna ställer sig upp igen.

TOV - Förkortning av Touch of Velvet. En tidigare benämning av Velvet och är samma sak.

TP - Top Point. Chinchillan på utställningen med högst poäng vinner denna titel och en rosett.

Täthet - En bedömningspunkt på utställning. Domaren blåser i pälsen för att se hur stor punkten med blottad hud är.

Uppfödare - Person som tar en kull ungar eller flera.

Velvet - Dominant gen som nedärvs direkt till avkomma och gör att chinchillan ser ut att ha en mörkare kappa eller slöja som går från nosen och hela vägen bak över ryggen.

Veteran - Chinchilla över 8 år. Tävlar i Veteranklass på utställning.

Zoonos - Smitta som naturligt sprids mellan djur och människor. 

Öppen Klass - I Öppen klass på utställning kan man ställa ut chinchillor utan att anmäla dem i förväg.

Välkommen

Välkommen till www.pepitas.n.nu.

blizzard10v.jpg

Nyheter

     

Nyhetsbrev

Om du är intresserad av att följa oss och få de senaste nyheterna, så är du välkommen att prenumerera på vårt nyhetsbrev! Skriv in din e-postadress i rutan nedan!

cher12.jpg

Vi finns även på Facebook. Där finns mer bilder och nyheter om våra chinchillor!

http://www.facebook.com/#!/pages/Pepitas-Chinchilla/285510684838187?sk=wall

Klicka gärna gilla!

Länkar

Chinchillarelaterade länkar finns under rubriken länkar.