Färger, mutationer och teckningar

Chinchillan finns i en mängd olika färger. Vanligast är standardgrå. Nedan får du en liten beskrivning av olika färger. För att krångla till det lite så finns färgerna med olika teckningar. Dessa är bland annat Velvet, Ebony, Blue Slate, charcoal och California recessive White. Och dessutom finns alla dessa olika varianter även med olika variationer på pälsen, Royal Persian Angora och Locken.

Grey - Standardgrå

Detta är den ursprungliga viltfärgen och den vanligast förekommande i djuraffärer och på den privata marknaden.

Chinchillan är ljust till mörkt grå på ryggen och sidorna, och magen ska vara vit. Ögonen är oftast svarta, men kan i sällsynta fall vara mörkt blå. Öronen är grå. Ett fint standardgrått djur har en mörk jämn färg och en kritvit mage.

Fina standardgrå chinchillor är viktiga att ha i sin avel. Ofta används uttrycket ren standardgrå eller pure grey. Detta innebär att det inte ska finnas andra mutationer i djurets stamtavla och så långt bak i linjerna man kan spåra.

Innehåller genetiskt: Grey + Grey

/liam.jpg

Östergaards Liam

Black Velvet

En Black Velvet-chinchilla är som en grå chinchilla men med en svart kappa över ryggen som går hela vägen från nosen till svansen. Denna tonar av i grått på sidorna och chinchillan har vit mage. På en fin Black Velvet ska den svarta kappan vara oavbruten och gå långt ner på sidorna. Vanliga fel är en smal kappa allra längst upp på ryggen och ett grått nackband, som ger ett avbrott på den svarta kappan. Ögonen är svarta eller mörkt blå. Öronen är grå till mörkt grå. Man kan också se så kallade leg-stripes på dessa chinchillor. Oftast har en Velvet-chinchilla också något som kallas "Roman Nose", vilket innebär att huvudet sett från sidan är mycket rundare än i vanliga fall.

Black Velvet har oftast en mycket tät och bra päls och används gärna i avel för att förbättra pälskvaliteten på sina avkommor.

Innehåller genetiskt: Grey + Velvet

/capriata.jpg

Tellus Carpriata

Grey Ebony

Denna chinchilla är som en Grey men magen är inte vit utan grå. Magen ska vara samma färg som resten av kroppen.

Att avla med ebonydjur kan resultera i ungar som har magar som är "orena" eller "smutsiga", vilket innebär att de inte är kritvita, men inte heller samma färg som det övriga djuret.

Att räkna ut hur mörka ungarna kommer att bli är också svårt. För att få riktigt mörka djur behöver många ebonygener ärvas från föräldrarna. Ebonygenen är ackumulativ, vilket innebär att genom generationer samlas den upp i djurets arvsmassa. Och ju fler ebonygener ett djur får via föräldrarna desto större är chansen att avkommorna blir riktigt mörka. Men med Ebony är ingenting helt säkert. Två Black Ebony kan tillsammans få Grey avkomma.

Innehåller genetiskt: Grey + Ebonygener

bonbon.jpg

Pepita's Bon Bon

Dark Ebony

Dark Ebony är mörkare än Grey Ebony, men ljusare än Black Ebony. Magen i samma färg och inte vit. På riktigt mörka Dark Ebonys kan det vara svårt att för blotta ögat se skillnaden mellan den och en Black Ebony. Men vid granskning under domarlamporna på domarbordet kan en domare se skillnaden.

En svaghet hos mörka och svarta ebonydjur är ofta storleken. Viktigt är då att i avelsarbetet använda sig av stora, fina och mörka Grey djur.

Man bör även vid avel vara medveten om att en väldigt mörk ebony kan vara Velvet också. Detta syns inte alltid på ett så här mörkt djur. Då får man titta i stamtavlan och även väga in att Velvet kan finnas hos mörka förfäder utan att det är angivet. Anledningen att man ska vara observant på eventuellt dold Velvet är att Velvet hos både mamman och pappan innebär "lethal factor". Bör undvikas!

Innehåller genetiskt: Grey + Ebonygener

cher.jpg

Cher

Black Ebony

Detta är en helt svart chinchilla. Inga gråare partier ska förekomma på denna. Magen ska också vara svart. Kan vara lite svårt med ebonyfärgerna att dra gränserna mellan de olika. Men under rätt belysning kan kunniga personer se skillnaden.

Ett dilemma när man avlar för att få dark/black Ebony är att man ska "samla" så många ebonygener som möjligt men man ska samtidigt avla in Grey utan ebonygener. Grey ska avlas dels med tanke på ebonydjurens tendens att bli små och dels för att få så starka och friska djur som möjligt.

Innehåller genetiskt: Grey + Ebonygener

amorinaszam6man.jpg

S*Amorina's Zam

Ebony Velvet

Som de tre ovanstående ebony-färgerna, men med en Velvetgen som ger en mörkare kappa över ryggen som går från nosen till svansen. Detta går inte att se på en helt svart chinchilla, men den kan vara Velvet ändå. 

Tidigare användes ofta benämningen TOV Ebony på denna färg. TOV är förkortningen av Touch of Velvet.

Innehåller genetiskt: Grey + Ebonygener + Velvet

preciouscarrier.jpg

Chinnas Precious Carrier

Beige

De beige generna går att kombinera i otaliga kombinationer. Jag har valt att inte ta med dem alla här. Så nedan kommer ett urval.

 

Beige Heterozygot - Beige - Tower Beige

Chinchillan är ljust till mörkt beige med vit mage. Den har rubinröda ögon. Blå och bruna ögon kan förekomma. Öronen är rosa och har oftast prickar/pigmentfläckar på ett vuxet djur. Pigmentfläckarna kan även finnas i ögonen. Beige gen är dominant och det räcker då med en gen för att det ska synas på djuret. Färgen kallas oftast bara helt enkelt för Beige.

Innehåller genetiskt: Grey + Beige

/papitasshadowaugust2912.jpg

Pepita's Pale Shadow

Beige Homozygot - Homobeige

Denna chinchilla är ljust beige på ryggen och sidorna och har en vit mage. Lysande röda ögon och rosa öron utan pigmentfläckar. En Homo Beige chinchilla lämnar alltid en Beige gen till avkomma och ger t.ex inga Grey ungar. I avel med Grey, blir ungarna Beige och i avel med vit blir ungarna Pink White eller Beige. En Homo Beige med en violett ger Beige violettbärare. Men det blir aldrig Grey.

För att avgöra om din chinchilla är Homo Beige eller Beige ska du titta efter pigmentfläckar. Finns det fläckar på öronen är chinchillan vanlig Beige. Har den inga pigmentfläckar ska den ha lysande röda ögon. Och i avel ska den inte ha gett Grey bebisar. Då är den troligtvis Homo Beige. Den ska även vara ljusare och krämigare i färgen.

Räknas av många som en av de vackraste mutationerna.

Innehåller genetiskt: Beige + Beige

lily.jpg

Lily Sprinkle

Brown Velvet

Denna chinchilla är som en beige chinchilla med en brun kappa över ryggen som går från nosen till svansen. Denna tonar av i beige på sidorna och chinchillan har vit mage. Ögonen är rubinröda. Öronen är rosa, oftast med pigmentfläckar. Man kan också se så kallade leg-stripes på dessa chinchillor.

Finns även i variant med homozygout Beige och den är då ljusare i färgen.

Innehåller genetiskt: Grey + Beige + Velvet (Homozygout: Beige + Beige + Velvet)

/baccarat31okt2014.jpg

S*Lavender's Baccarat

Beige Ebony / Brown Ebony

Detta är en beige eller brun chinchilla med samma färg även på magen, rosa öron och röda till rubinröda ögon. Namnen på denna färg är många. Tan, Tan Ebony och chocolate. Alla försöker de beskriva tonen av den bruna färgen. Men korrekt namn på dessa djur är Beige Ebony och Brown Ebony.

En fin Beige/Brown Ebony har en jämn färg på kroppen och samma färg på magen.

Innehåller genetiskt: Grey + Beige + Ebonygener

 zinnia11dagar.jpg

Pepita's Zinnia

Beige Homozygot Ebony

Denna chinchilla liknar en homobeige. Men skillnaden är att den har färgad mage och inte vit. Lysande röda ögon och rosa öron utan pigmentfläckar. Ett tag benämdes denna ofta som pastell (ursprungligen är dock pastell namnet på en Beige charcoal).

Precis som en Homo Beige lämnar ebonyvariant av samma färg endast Beige gener vidare till sina avkommor. Inga Grey ungar blir resultatet av detta.

Innehåller genetiskt: Beige + Beige + Ebonygener

attityd26nov2012.jpg

 Atlantis Attityd

Beige Violet

Finns i både heterozygot och homozygot variant. Detta är en Beige chinchilla som från båda sina föräldrar fått en violet-gen. Yttersta spetsen på varje pälsstrå är violett istället för brunt. Det ger en ljusare och kallare färgton än på en Beige chinchilla. Det finns också Beige Violet med Ebony-gener eller Velvet-gener och med både Ebony- och Velvet-gener. 

Innehåller genetiskt: Grey + Beige + Violet + Violet (Homozygout: Beige + Beige + Violet + Violet

 

/chinos.jpg

S*Amorina's Chinos

Beige Sapphire

Finns i både heterozygot och homozygot variant. Detta är en Beige chinchilla som från båda sina föräldrar fått en sapphire-gen. Yttersta spetsen på varje pälsstrå är sapphire istället för brunt. Det ger en mycket ljusare och kallare färgton än på en Beige chinchilla. Det finns också Beige Sapphire med Ebony-gener eller Velvet-gener och med både Ebony- och Velvet-gener. 

Innehåller genetiskt: Grey + Beige + Sapphire + Sapphire (Homozygout: Beige + Beige + Sapphire + Sapphire)

 

Beige Diamond

Finns i både heterozygot och homozygot variant. Nu har vi kommit till en ovanligare kombination av flera olika färger. Det är en Beige chinchilla som från båda sina föräldrar fått både en Violet-gen och en Sapphire-gen. Resultatet blir en ljust Beige chinchilla med Blue Diamond slöja, då yttersta spetsen på varje pälsstrå har Blue Diamond-färg.

Innehåller genetiskt: Grey + Beige + Violet + Violet + Sapphire + Sapphire (Homozygout: Beige + Beige + Violet + Violet + Sapphire + Sapphire)

 /cherryblossom14sept2014.jpg

S*Pepita's Cherry Blossom

Misstänkt Beige Diamond.

White - Wilson White

En vit chinchilla med svarta ögon. Dessa benämns ofta efter hur mycket annan färg som finns på chinchillan. Pure White är helt vit med grå kant på öronen och oftast grått vid svansroten. White mosaic kallas en vit med grå skiftningar eller fläckar. Silver kallas den när den har vit bottenfärg, men yttersta skiktet är grått jämnt över hela chinchillan. De försöker beskriva chinchillans utseende. Men det korrekta namnet är White på dem alla.

Om en chinchilla har vitt någon annanstans än på magen är den alltid någon form av White. Är den t.ex grå med vit svanstipp är den White.

När man ska avla på en vit chinchilla av någon sort måste man tänka på "Lethal factor". Det innebär att man inte ska sätta samman två vita chinchillor. Gör man ändå detta kommer 25% av fostren aldrig att färdigutvecklas och effekten detta har på modern är inte riktigt klarlagt.  

Innehåller genetiskt: Grey + White

img-0976.jpg

Chill-Zone's Too Hot To Spot 

White Velvet

Vit chinchilla med velvetgen. I många fall kan det vara väldigt svårt och ibland omöjligt att se ifall det är en White eller White Velvet. Men en White Velvet har ofta mörka fält och marmoreringar, mörkare ringar runt ögonen och öronen. Ibland kan man även se leg-stripes på dem. Ett rundare format ansikte med "Roman nose" kan också vara tecken på Velvet. Men man måste titta i stamtavlan om möjligheten för Velvet finns. Och helt säker kan man bli om chinchillan lämnar avkomma som tydligt är Velvet.

Extra observant måste man vara när man sätter en White Velvet i avel. Partnern ska inte vara någon form av White och inte heller någon form av Velvet. Det är "Lethal Factor" återigen som kommer in i bilden i så fall.

Innehåller genetiskt: Grey + White + Velvet

 edsel.jpg

Edsel

White Ebony

En vit chinchilla med svarta ögon. Oftast har en White Ebony ganska mycket marmoreringar och olikfärgade fält. Kan finnas färg även på magen. Har ofta svarta eller mörka ben som kan misstolkas som legstripes.

Många säger att en White chinchilla med den ena eller båda föräldrarna varande Ebony automatiskt blir Ebony. Det är oftast sant, men inte alltid. Dock kan en White chinchilla med Ebonyföräldrar föra Ebony vidare till sina ungar utan att själv visa någon Ebony. Det beror på hur många Ebonygener chinchillan fått från sina föräldrar. En siffra på fem är vad jag hört att en chinchilla ska ha för att vara Ebony. Men hur det är med siffran vet jag inte, men ett antal är det i alla fall. Och om chinchillan har färre antal kan den ge vidare Ebony utan att vara det själv, då den har för litet antal av genen.

Innehåller genetiskt: Grey + White + Ebonygener

/starcatcher29oktober2013.jpg 

S*Pepita's Starcatcher

White Ebony Velvet

En vit chinchilla med svarta ögon. Oftast har en White & Ebony ganska mycket marmoreringar och olikfärgade fält. Kan finnas färg även på magen. Dessutom kan denna chinchilla bära tecken på velvet i form av leg-stripes, roman-nose, mask i ansiktet och mörkare färg på ryggen.

Innehåller genetiskt: Grey + White + Ebonygener + Velvet

 cookie2manader.jpg

Pepita's Fortune Cookie

White Violet

Detta är en vit chinchilla som från båda föräldrarna fått en violett gen. På ungarna syns den violetta färgen oftast ganska mycket, men på ett vuxet djur är den inte alltid helt uppenbar. Men det som på en Wilson White är grått eller mörkt är istället violett på en White Violet.

Innehåller genetiskt: Grey + White + Violet + Violet

paula14feb2013.jpg

Pepita's Paula

White Violet Velvet

En White med violet velvet-kappa från nos till svans. När chinchillan är bebis syns denna kappa tydligare och det kan vara svårt att se den på en vuxen White Violet Velvet. Även violetta leg-stripes kan vara synliga på den.

Innehåller genetiskt: Grey + White + Violet + Violet + Velvet

fifimaj2012.jpg

Tre-Ben's Fifi 

White Violet Ebony

En White Violet som har fått Ebonygener från minst en av föräldrarna. En White Violet Ebony är oftast kraftigare färgad med violett när den är liten och det vita tar över mer och mer när den växer upp. Chinchillan på bilden var violett på frampartiet och vit baktill när han var liten.

Innehåller genetiskt: Grey + White + Violet + Violet + Ebonygener

pollux.jpg

CWAA's Polle Pollux 

White Violet Ebony Velvet

En White med violet velvet-kappa från nos till svans. Chinchillan har även från minst en av föräldrarna fått en eller flera ebonygener. När chinchillan är bebis syns denna kappa och eventuella ebonymarkeringar tydligare och det kan vara svårt att se dem på en vuxen White Violet Ebony Velvet. Även violetta leg-stripes kan vara synliga på den.

Innehåller genetiskt: Grey + White + Violet + Violet + Velvet + Ebonygener

 

White Sapphire

Detta är en vit chinchilla som från båda föräldrarna fått en sapphire gen. På ungarna syns sapphire färgen oftast ganska mycket, men på ett vuxet djur är den inte alltid helt uppenbar. Men det som på en Wilson White är grått eller mörkt är istället Sapphire (isblå) på en White Sapphire.

Innehåller genetiskt: Grey + White + Sapphire + Sapphire

 /kjeldsenssiri.jpg

Kjeldsens Siri

Bild lånad av Backafalls Chinchilla

White Sapphire Velvet

Detta är en White Sapphire-chinchilla som från ena föräldern fått en Velvet gen. Som övriga varianter med Velvet-gen får denna chinchilla som en kappa över ryggen. Färgen på kappan ska gå i den isblå sapphirefärgen. Roman nose och leg-stripes kan förekomma. På ungarna syns sapphire färgen oftast ganska mycket, men på ett vuxet djur är den inte alltid helt uppenbar. 

Innehåller genetiskt: Grey + White + Sapphire + Sapphire + Velvet

 

White Sapphire Ebony

Detta är en White Sapphire-chinchilla som från en av föräldrarna eller båda fått en eller flera ebony-gener. På ungarna syns sapphire färgen oftast ganska mycket, men på ett vuxet djur är den inte alltid helt uppenbar. En White Sapphire Ebony kan ha fält, marmoreringar eller färg på magen. Men det som på en White ebony är grått eller mörkt är istället Sapphire (isblå) på en White Sapphire.

Innehåller genetiskt: Grey + White + Sapphire + Sapphire + Ebonygener

 

White Sapphire Ebony Velvet

Detta är en White Sapphire-chinchilla som från en av föräldrarna eller båda fått en eller flera ebony-gener och från ena föräldern fått en Velvetgen. På ungarna syns sapphire färgen oftast ganska mycket, men på ett vuxet djur är den inte alltid helt uppenbar. En White Sapphire Ebony Velvet kan ha fält, marmoreringar eller färg på magen men även en kappa över ryggen och rundare huvud. Men det som på en White ebony är grått eller mörkt är istället Sapphire (isblå) på en White Sapphire.

Innehåller genetiskt: Grey + White . Sapphire + Sapphire + Velvet + Ebonygener

 

White Diamond

Det är svårt att med säkerhet fastslå att en chinchilla är White Diamond. Båda föräldrarna måsta vara både Violet och Sapphire eller bärare av dessa gener. Dessutom måste en av dem vara någon form av White.

Man kan säga att en White Diamond är som en White chinchilla med inslag av Blue Diamond istället för grått eller svart. Så det som på en White är grått eller svart ska hos en White Diamond vara Blue Diamond-färgat.

Om det inte är helt säkert vilken färg en chinchilla har kan man med hjälp av avkommor till den bevisa färg eller utesluta vissa alternativ.

En White Diamond ska med Sapphire-partner ge sapphire eller White Sapphire avkomma. Och med Violet-partner ge Violet eller White Violet avkomma.

Innehåller genetiskt: Grey + White + Sappbhire + Sapphire + Violet + Violet

 /priscilla1.jpg

S*Pampas Priscilla

 

Pink White - Rosé

Vit chinchilla med eventuella beige skiftningar. De har röda ögon och rosa öron. De homozygouta har mer lysande röda ögon. Pigmentfläckar är vanliga på de som är heterzygouta och inga pigmentfläckar på de homozygouta. För att kunna vara Pink White måste den ena föräldern vara någon form av Beige eller Pink White.

Ser ut som en White, men med röda ögon, rosa öron och eventuell färg vid svansrot eller stråtoppar ska vara Beige istället för grå eller svart.

Innehåller genetiskt: Grey + Beige + White (Homozygout: Beige + Beige + White)

snowballjuni2012.jpg

Snowball 

Pink White Velvet

Vit chinchilla med eventuella beige skiftningar. Det kan vara svårt att se ifall den är velvet och helt säker kan man bli om den ger ungar som är synliga velvet. De har röda ögon och rosa öron. Pigmentfläckar är vanliga på öronen på de heterozygouta.

Innehåller genetiskt: Grey + Beige + White + Velvet (Homozygout: Beige + Beige + White + Velvet

enya1.jpg

Sörig's Enya 

Pink White Ebony

Innehåller genetiskt: Grey + White + Beige + Ebonygener (Homozygout: White + Beige + Beige + Ebonygener).

 /coconutkiss2nov2014-2.jpg

S*Pepita's Coconut Kiss

Pink White Ebony Velvet

Innehåller genetiskt: Grey + White + Beige + Velvet + Ebonygener (Homozygout: White + Beige + Beige + Velvet + Ebonygener)

 

Pink White Sapphire

Innehåller genetiskt: Grey + White + Beige + Sapphire + Sapphire (Homozygout: White + Beige + Beige + Sapphire + Sapphire)

 

 

Pink White Violet

Vit chinchilla med eventuella beige och violetta skiftningar. De har röda ögon och rosa öron. De homozygouta har mer lysande röda ögon. Pigmentfläckar är vanliga på de som är heterzygouta och inga pigmentfläckar på de homozygouta.

Innehåller genetiskt: Grey + Beige + White + Violet + Violet (Homozygout: Beige + Beige + White + Violet + Violet)

/marilyn8juli2013.jpg

Pepita's Marilyn

Pink White Diamond

Innehåller genetiskt: Grey + White + Beige + Violet + Violet + Sapphire + Sapphire (Homozygout: White + Beige + Beige + Violet + Violet + Sapphire + Sapphire)

 

Violet - African Violet

Denna chinchilla är grå-violett på rygg och sidor och vit på magen. Öronen är rosa eller grå och ögonen är mörka eller svarta.

Innehåller genetiskt: Grey + Violet + Violet

pauline19feb2013.jpg

Pepita's Pauline

Violet Velvet

Denna chinchilla är grå-violett på rygg och sidor med en lite mörkare kappa över ryggen som går från nosen till svansen och chinchillan har vit mage. Öronen är rosa eller grå och ögonen är mörka eller svarta. Ögonen är svarta eller mörkt blå. Öronen är grå-violetta. Man kan också se så kallade leg-stripes på dessa chinchillor.

Innehåller genetiskt: Grey + Violet + Violet + Velvet.

lavenderbluejan18-2013-3.jpg

Pepita's Lavender Blue

Violet Ebony

Detta är en violett chinchilla som inte har vit mage utan den violetta färgen färgar magen också.Öronen är rosa eller grå och ögonen är mörka eller svarta.

Innehåller genetiskt: Grey + Violet + Violet + Ebonygener

/pepitasbluegrass1.jpg

Pepita's Bluegrass

Violet Ebony Velvet

Innehåller genetiskt: Grey + Violet + Violet + Velvet + Ebonygener.

 /timothy6dec2013.jpg

Bouw's Timothy

Sapphire - Safir

Chinchilla med mer isblå färg och vit mage. Liknar en Grey men har en mycket mer isblå ton. Öron i samma färg och svarta ögon.

Innehåller genetiskt: Grey + Sapphire + Sapphire

 donna.jpg

Hagel's Donna

Sapphire Velvet

Innehåller genetiskt: Grey + Sapphire + Sapphire + Velvet.

 

Sapphire Ebony

Innehåller genetiskt: Grey + Sapphire + Sapphire + Ebonygener.

 

Sapphire Ebony Velvet

Innehåller genetiskt: Grey + Sapphire + Sapphire + Velvet + Ebonygener.

 

Blue Diamond

Innehåller genetiskt: Grey + Violet + Violet + Sapphire + Sapphire.

 /blueangel2nov2014-1.jpg

S*Pepita's the Blue Angel

Blue Diamond Velvet

Innehåller genetiskt: Grey + Violet + Violet + Sapphire + Sapphire + Velvet.

 marvelous.jpg

Sörig's Marvelous

Blue Diamond Ebony

Innehåller genetiskt: Grey + Violet + Violet + Sapphire + Sapphire + Ebonygener.

 
 

Blue Diamond Ebony Velvet

Innehåller genetiskt: Grey + Violet + Violet + Sapphire + Sapphire + Velvet + Ebonygener.

 

Triple Diamond

Innehåller genetiskt: Violet + Violet + Sapphire + Sapphire + German Violet + German Violet + Grey

 

German Violet

Kan beskrivas som en mörkare variant av Violet. Men det är en mutation skiljd från Violet. Recessiv mutation och gen för denna färg måste fås både från mamma och pappa. Chinchillan har svarta ögon och vit mage.

Innehåller genetiskt: German Violet + German Violet + Grey

 

Double Violet

En Double Violet är både Violet och German Violet. En kombination av två recessiva mutationer.

Innehåller genetiskt: Violet + Violet + German Violet + German Violet + Grey

 /whilliam6dec2014.jpg

Östergaards Whilliam

 

Blue Slate

Dominant mutation. Kan finnas i de olika färgerna. Men skulle nog inte se så bra ut i vissa färger. Man skulle enkelt kunna förklara det med att de ser ut som dåliga Black Velvets. Men det låter för negativt i mina öron. Det är en otroligt vacker teckning. En Blue Slate har en kappa över ryggen som inte sträcker sig ner på sidorna som den gör på en Black Velvet. Kappan fortsätter fram på huvudet, men chinchillan har ljusa ögonbryn och markeringarna täcker inte på samma sätt hela ansiktet. Det är mer som band som löper mitt på nosryggen, Mellan ögonen och öronen och runt nosen.

Innehåller genetiskt: Blue Slate + gener som ger dem en grundfärg av något slag.

 soraya.jpg

Lehmann's Soraya

Bilden är lånad av Anna Seijsing, Tsaheylus Chinchilla.

 

Goldbar - Lowe Recessive White 

Recessiv mutation. Denna chinchilla har en väldigt ljus och krämig färg. Om man tänker sig en ljus Homo Beige, men ännu ljusare ändå. De har vit mage och antydan till mörkare ton över ryggen och mörkt röda ögon. Det har bevisates att dessa båda som man trodde var två mutationer, är samma mutation. Förkortningen är LRW används på en del ställen. Men i Sverige kallar vi denna mutation Goldbar då det var det första namnet den hade. Bärare av Goldbar förkortas gbc.

Innehåller Genetiskt: Goldbar + Goldbar

 bechamel.jpg

Béchamel

Picture is a loan from Elevage de Chinchillas.

 

California Recessive White - CRW - Fading White

Recessiv mutation som är lite mystisk. Som bebis och ung kommer en crw att se ut precis som en vanlig chinchilla. Sedan någon gång under dess livstid kommer den att ljusna till vitt i ett visst mönster. Vit runt nosen, ögonen och öronen. Även runt svansroten kommer den att ljusna. En del ljusnar tidigt och andra inte förrän de är gamla. Vissa av dem kommer att fortsätta att ljusna mer och mer för att till slut vara kritvita över hela kroppen. Denna mutation kan finnas i alla färgvarianter som en chinchilla kan ha. Men den måste ha fått en crw-gen från vardera förälder också.

Innehåller genetiskt: crw + crw + något annat som ger dem en grundfärg.

 

Black Velvet CRW

Innehåller genetiskt: crw + crw + Grey + Velvet.

/zelda16maj2013-4.jpg

S*Amorina's Zelda

Violet CRW

Innehåller genetiskt: crw + crw + Violet + Violet + Grey.

 squeaky31aug2013.jpg

Tre-Ben's Squeaky

Blue Diamond CRW

Innehåller genetiskt: crw + crw + Violet + Violet + Sapphire + Sapphire + Grey.

 

 /agilita.jpg

La Vida's Agilita

Black Pearl

Black Pearl är den allra nyaste av alla mutationer. Den visades för första gången upp på utställningar i början av 2015. Den har avlats fram i Polen och har fått ganska snabb spridning och mycket stor uppmärksamhet. Det ser ut som en Black Ebony, men med vit mage. Helt slående kontraster är det som man får se. Det är en recessiv mutation. Bärare av Black Pearl borde kallas bpc. Vi får väl se om det blir så.

Innehåller genetiskt: Black Pearl + Black Pearl

 /blackwidow.jpg

S*Silverklippan's Black Widow

 

Royal Persian Angora - RPA

Detta är en pälsmutation som ger chinchillorna längre päls än normalt.

Innehåller genetiskt: Diverse gener för grundfärg + RPA + RPA

 

 tresor.jpg

SUCh Nordic Trésor

Bilden är lånad av Ewa Lundell, S*Nordic Angora Chinchillas.

 

Locken - Curly Coat

Locken är ytterligare en pälsmutation som ger chinchillorna lite lockig päls. Lockarna syns allra bäst då chinchillan är ung. Locken verkar vara bunden till Ebony.

Innehåller genetiskt: Diverse gener för chinchillans grundfärg ex.vis Grey + Ebony + Locken + Locken

 

Charcoal

Recessiv och ackumulativ.

Innehåller genetiskt: Gener för grundfärg + Charcoal + Charcoal

 
 

Sullivan Beige

Mycket lik en Beige chinchilla, men med lysande röda ögon. Rosa öron utan pigmentfläckar. Pälsen är kortare, lite glesare och med dålig slöja. Denna färg finns inte i Sverige. Recessiv.

Innehåller genetiskt: Sullivan Beige + Sullivan Beige

 sullivanbeigegarbo1.jpg

Garbo

Picture belongs to Koocanusa Chinchilla and is used with permission.

 

Wellman Beige - Dark-Eyed Beige

En mutation som tros ej längre existera. Krämigt Beige med mörka ögon. Recessiv.

Innehöll genetiskt: Wellman Beige + Wellman Beige

 
 

Stone White

Ännu en färg som ej tros existera längre. Det ryktas att denna färg slutade att avlas eftersom många av djuren föddes med missbildade ögon, onormalt små eller inga ögon alls.

 
 

Dvärgchinchilla - Dwarf

Recessiv mutation. Ingen avlar på denna i Sverige eller övriga norden. En dvärgchinchilla är mycket mindre än en vanlig chinchilla. Avel med dessa är lite problematisk. En dvärghona kan inte användas i avel då de är för småvuxna. En hona av normalstorlek som är bärare av dvärggenen används med en hane som är antingen dvärg eller bärare av genen.

Innehåller genetiskt: Ett antal gener för att ge chinchillan någon färg + dvärg + dvärg

 /you1.jpg

S*Honey's You

   
 

Denna presentation av de olika färgerna är inte färdig!

Beskrivningar och bilder kommer efter hand!

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

Välkommen

Välkommen till www.pepitas.n.nu.

blizzard10v.jpg

Nyheter

     

Nyhetsbrev

Om du är intresserad av att följa oss och få de senaste nyheterna, så är du välkommen att prenumerera på vårt nyhetsbrev! Skriv in din e-postadress i rutan nedan!

cher12.jpg

Vi finns även på Facebook. Där finns mer bilder och nyheter om våra chinchillor!

http://www.facebook.com/#!/pages/Pepitas-Chinchilla/285510684838187?sk=wall

Klicka gärna gilla!

Länkar

Chinchillarelaterade länkar finns under rubriken länkar.