Avel

Avelspar hos oss!

CRW

S*Amorina's Zelda (Black Velvet CRW) & S*Lavender's & S*Atlantis Wild Nero (pure Grey)

La Vida's Agilita (Blue Diamond CRW) & S*Pepita's Fandango (Grey CRW/CRWc pvc)

Oksana's Skatt (Violet CRW) & S*Lavender's Long Time No See (Grey)

Checky Katalina (Grey CRWc) & S*Pepita's Carmelo (Violet CRWc/CRW)

Black Velvet

S*Honey's Roxy (Black Velvet) & S*Pepita's Yatzy (Dark Ebony) 

S*Pepita's Inez (Grey pvc) & S*Pepita's Black Ribbon (Black Velvet)

White Ebony

Pepita's Thunderheart (Dark Ebony) & Pepita's Fortune Cookie (White Ebony Velvet)

White

Inca (Grey) & Pepita's Stjärnöga (Pink White)

S*Pampas Mandelblom (Grey) & S*Pepita's Elliz (White Velvet)

Pepita's Sierra (Grey vc) & S*Amorina's Qosmo (White pvc)

Taias Aotea (White pvc) & S*Pepita's Talisman (Grey)

Violet

Ariell Timotej (Violet) & SUCh Amorina's Pascal (Violet Velvet)

Sörig's Enya (Pink White vc psc pVelvet) & Amorina's Xerxes (Violet sc)

Måntassens Zelda the Twilight Princess (Grey Ebony vc) & S*Pepita's Love (Violet Ebony psc)

S*Pepita's Aretha (Violet Velvet) & S*Amorina's Chinos (Beige Violet sc)

Bakkehusets Little Queenie (Dark Ebony) & Bouw's Timothy (Violet Ebony Velvet psc)

SUCh NUCh Draco's Ixia (Violet Ebony) & Östergaards Liam (pure Grey)

Skovgaard Metallica (Grey pure) & Östergaards Whilliam (Violet sc)

Hagel's Dundra (Grey pure) & Pepita's Lavender Blue (Violet Velvet)

Beige/Pink White

S*Kungsängsliljans Pikilia (Pink White) & S*Lavender's Baccarat (Brown Velvet pvc)

Pepita's Malva (Beige Homozygot Ebony) & Wixen's Dressed in Silver (White Ebony)

Vagelö's Ronja Rövardotter (Beige Ebony) & S*Pepita's Banana Split (Beige Homozygot)

Pepita's Elmo (Pink White) & Bouw's Golden Arrow (Beige Ebony homozygot)

SUCh Lily Sprinkle (Beige Homozygot) & JHP Sir Ascamor (Dark Ebony)

S*Pepita's Starcatcher (White Ebony) & S*Pepita's Cotton Candy (Beige Ebony Homozygot)

Blue Diamond

Hagel's Donna (Sapphire vc) & S*Pepita's Charm (Violet Velvet)

S*Amorina's Kayley (Violet psc) & La Vida's Shooting Star (Blue Diamond)

Ebony

Vika's Black Pearl (Black Ebony) & Tågarps the Knight Templar (pure Grey)

Nature's Hel Acinosa (Dark Ebony) & S*Pampas Spirre (Grey)

Grey

Skovgaard Lurv Öra (Grey pure) & HC's Iron Man (Grey pure)

/zeldanero.jpg

S*Amorina's Zelda & S*Lavender's & S*Atlantis Wild Nero

Paret sitter samman från 2014-06-08.

Möjligheter från detta par blir: Grey och Black Velvet.

/agilitafandango1oktober2014.jpg

La Vida's Agilita & S*Pepita's Fandango

Paret sitter samman från 2014-07-07.

Möjligheter från detta par blir i huvudsak CRW/CRWc i olika färger.

/timeskatt17sept2014.jpg

Oksana's Skatt & S*Lavender's Long Time No See

Paret sitter samman sedan 2014-09-10.

Möjligheter från detta par är: Grey CRW-carrier.

/katalinacarmelo.jpg

Checky Katalina & S*Pepita's Carmelo

Paret sitter samman från 2014-10-23.

Möjligheter från detta par är Grey vc, Grey vc CRW/CRWc

roxyyatzy.jpg

S*Honey's Roxy & S*Pepita's Yatzy

Paret sitter samman sedan 2013-11-13.

Möjligheter från detta par: Grey, Black Velvet, Ebony och Ebony Velvet.

/inezblackribbon.jpg 

S*Pepita's Inez & S*Pepita's Black Ribbon

Möjligeheter från detta par: Grey och Black Velvet.

thunderheartcookie.jpg

Pepita's Thunderheart & Pepita's Fortune Cookie

Paret sitter samman från 2013-08-24. 

Möjliga färger på bebisar från dessa är: Grey, Ebony, White Ebony och White eventuellt även Black Velvet, Ebony Velvet, White Velvet och White Ebony Velvet.

/incastjarnoga.jpg

Inca & Pepita's Stjärnöga

Paret satt samman tidigare när Stjärnöga var bebis och de har nu flyttat tillsammans igen. Inca har varit barnvakt åt lilla moderslösa Aretha, men lite tjurig under tiden. Så hon har saknat Stjärnöga.

Möjliga kombinationer från detta par: Beige, White, Pink White och Grey.

/ellizmandelblom3nov2014.jpg

S*Pampas Mandelblom & S*Pepita's Elliz

Paret sitter i avel.

Möjligheter från detta par: Grey, Black Velvet, White och White Velvet.

/qosmosierra26september2014.jpg

Pepita's Sierra & S*Amorina's Qosmo

Paret sitter samman från 2014-09-12.

Möjligheter från detta par: Grey & White.

/aoteatalisman.jpg

Taias Aotea & S*Pepita's Talisman

Paret sitter samman från 2014-10-21.

Möjligheter från detta par är: Grey och White.

/ariellpascal145sept2014.jpg

Ariell Timotej & SUCh Amorina's Pascal

Paret sitter samman från och med 2014-08-16.

Möjligheter från detta par: Violet och Violet Velvet.

/enyaxerxes.jpg

Sörig's Enya & Amorina's Xerxes

Paret sitter samman från 2014-01-03. De har tidigare suttit samman och fått två kullar.

Möjligheter från detta par är väldigt många och osäkert eftersom Enya är möjlig bärare av sapphire.

/zeldalove.jpg

Måntassens Zelda the Twilight Princess & S*Pepita's Love

Kull kom 2014-10-11. Sitter kvar samman.

Möjligheter med detta par: Grey vc, Ebony vc, Violet Ebony och Violet.

/chinosaretha.jpg

S*Pepita's Aretha & S*Amorina's Chinos

Möjligeheter från detta par: Violet, Violet Velvet, Beige Violet och Beige Violet Velvet.

/littlequeenietimothy.jpg

Bakkehusets Little Queenie & Bouw's Timothy

Paret sitter samman från 2014-09-12.

Möjligheter från detta par: Gery vc och Ebony vc.

/ixialiam.jpg

SUCh NUCh Dracos Ixia & SUCh Östergaards Liam

Paret sitter samman från 2014-10-19.

Möjligheter från detta par är Grey vc eller Ebony vc./bildkommersnart.jpg

S*Kungsängsliljans Pikilia & S*Lavender's Baccarat

Paret sitter samman sedan 2014-03-02.

Möjligheter från detta par: White, White Velvet, Black Velvet, Grey, Beige, Homo Beige, Pink White, Homo Pink White, Brown Velvet, Homo Brown Velvet, Pink White Velvet och Homo Pink White Velvet.

/silvermalva.jpg

Pepita's Malva & Wixen's Dressed In Silver

Paret sitter samman.

Möjligheter från detta par är; Pink White, Pink White Ebony, Beige och Beige Ebony

/bildkommersnart.jpg

Vagelö's Ronja Rövardotter & S*Pepita's Banana Split

Paret sitter samman från 2014-10-02.

Möjligheter från detta par: Beige, Beige/Brown Ebony, Beige Homozygout och Beige/Brown Ebony Homozygot.

/elmogoldenarrow.jpg

Pepita's Elmo & Bouw's Golden Arrow

Paret sitter samman från 2014-10-20.

Möjligheter från detta par är: Beige, Beige homozygot, Pink White, homo Pink White och dessa olika med tillägget Ebony.

/lilysprinklesirascamor.jpg

SUCh Lily Sprinkle & JHP Sir Ascamor

Paret sitter samman från 2014-10-22.

Möjligheter från detta par är Beige, Beige Ebony och Brown Ebony.

/starcatchercotoncandy.jpg

S*Pepita's Starcatcher & S*Pepita's Cotton Candy

Paret sitter samman från 2014-10-24.

Möjligheter från detta par är: Beige, Beige/Brown Ebony, Pink White, Pink White Ebony.

/donnacharm.jpg

Hagel's Donna & S*Pepita's Charm

Paret sitter samman från 2014-09-18.

Möjligheter från detta par är: Violet sc, Violet Velvet sc, Grey vc sc och Black Velvet vc sc.

/kayleyshootingstar3nov2014.jpg

S*Amorina's Kayley & La Vida's Shooting Star

Paret sitter samman från 2014-09-26.

Möjligheter från detta par är mycket beroende på om Kayley bär sapphire eller inte. Men jag hoppas på Blue Diamond.

/blackpearlknight19aug2014.jpg

Vika's Black Pearl & Tågarps the Knight Templar

Paret sitter samman. Black Pearl fick kull 2014-08-25. Tyvärr var ungarna nakna och de överlevde inte. Jag satte då åter detta par tillsammans efter några dagar. Black Pearl var deprimerad efter ungarna och tröstade sig då med att slippa sitta ensam i sin sorg.

Möjligheter från detta par är Grey och Ebony.

/bildkommersnart.jpg

Nature's Hel Acinosa & S*Pampas Spirre

Paret sitter samman från 2014-09-15.

Möjligheter från detta par är: Grey och Ebony.

 /ironmanlurvora.jpg

Skovgaard Lurvöra & HC's Iron Man

Paret sitter samman från 2014-10-19.

Möjligheter från detta par: pure Grey.

/bildsaknas1.jpg

S*Amorina's Kayley & Eternity's Obsidian Dream

Paret sitter samman mellan 2014-06-30 och 2014-09-06.

Möjligheter från detta par är: Grey vc, Ebony vc.

/carpriataeliaz.jpg

Tellus Carpriata & S*Pepita's Eliaz

Paret satt samman mellan juli och 2014-09-08. 

Möjligheter med detta par: White, White Ebony, White Velvet, White Ebony Velvet, Grey, Ebony, Ebony Velvet och Plack Velvet.

squeakymascot.jpg

Tre-Ben's Squeaky & Nova's Mascot

Paret sitter samman mellan 2013-08-06 och 2014-09-06.

Möjliga kombinationer från detta par är: Grey eller Violet. Alla kommer också att vara psc.

/bildsaknas1.jpg

Pepita's Sierra & S*Lavender's Long Time No See

Paret sitter samman mellan 2014-05-07 och 2014-09-12. Sattes samman då jag önskar ungar med söta huvuden.  

Möjligheter från detta par är Grey pvc.

qosmolittlequeenie.jpg

Bakkehusets Little Queenie & S*Amorina's Qosmo

Paret sitter samman mellan 2013-10-27 och 2014-09-12.

Möjliga kombinatioer från detta par: Grey, Ebony, White och White Ebony.

/lillapiptimothy.jpg

Lilla Pip & Bouw's Timothy

Paret sitter samman mellan 2014-03-30 och 2014-08-29.

En kull med två dödfödda ungar kom 2014-07-22

Möjligheter från detta par är: Violet, Violet Velvet, Violet Ebony, Violet Ebony Velvet. 

/donnashootingstar.jpg

Hagel's Donna & La Vida's Shooting Star

Paret sitter samman mellan 2014-03-30 och 2014-09-18.

Möjligheter från detta par är: Sapphire vc och Blue Diamond. 

/attitydlilysprinkle22feb2014.jpg

SUCh Lily Sprinkle & Atlantis Attityd

Paret satt samman mellan 2013-12-08 och 2014-10-18. Kull kom 2014-05-19.

Möjligheter från detta par blir: Homo Beige och Homo Beige Ebony.

/bildsaknas1.jpg

SUCh Pepita's Marilyn & S*Pepita's Charm

Paret satt samman mellan 2014-06-16 och 2014-09-18.

Möjligheter från detta par: Violet, Violet Velvet, White Violet, White Violet Velvet, Pink White Violet, Pink White Violet Velvet, Beige Violet, Beige Violet Velvet, Blue Diamond, Blue Diamond Velvet, White Diamond, White Diamond Velvet, Pink White Diamond, Pink White Diamond Velvet, Beige Diamond och Beige Diamond Velvet. Säkert några till som jag missat...

/bildsaknas1.jpg

Taias Aotea & S*Silverklippans Malcom

Paret satt samman fram till 2014-10-05.

Möjligheter från detta par: White och Grey.

/bildsaknas1.jpg

Vagelö's Ronja Rövardotter & S*Pepita's Eliaz

Paret sitter samman från 2014-09-10 och fram till 2014-10-02.

Möjligheter från detta par är: Pink White, Pink White Ebony, White, White Ebony, Grey, Ebony, Beige och Beige Ebony.

Väntade kullar:

Hagels Donna & La Vidas Shooting Star: Viktökning. Dräktig! Sparkar 27/10.

Sörig's Enya & Amorina's Xerxes: Pytteliten ökning, men jag håller koll. Enya brukar inte öka i vikt utan att vara dräktig.

Pepita's Malva & Wixen's Dressed In Silver: Liten viktökning och med god vilja en liten rundning av magen. Mycket osäkert än så länge!

La Vida's Agilita & S*Pepita's Fandango: Liten viktökning. Men Fandango är bara en ung hane, så vi får se om det är falskt alarm. Och nu en viktminskning...

 S*Amorina's Kayley & Eternity's Obsidian Dream: Viktökning! Men ännu osäkert!

Lilla Pip & Bouw's Timothy: Liten viktökning. Rund mage.

Tellus Carpriata & S*Pepita's Eliaz: Lite viktökning. Fosterrörelser från 23 oktober.

Planerade par längre fram:

Dessa är lösa planer och kommer kanske att ändras igen!

Förutsättningarna för denna plan ändras hela tiden. Det beror på nya chinchillor och att några chinchillor flyttar eller går bort.

 S*Pepita's Starcatcher & S*Lavender's Long Time No See: Starcatcher behöver en hane med sött ansikte. Time passar nog bäst!

Hagels Dundra & ?

Miss Wiggles & : .

Tre-Ben's Squeaky & S*Pepita's Cactus: Det blir CRW med möjlig bärare och då blir ungarna som minst bärare av CRW.

SUCh Pepita's Marilyn & ?:

Skovgaard Metallica & ?:

Välkommen

Välkommen till www.pepitas.n.nu.

blizzard10v.jpg

Nyheter

     

Nyhetsbrev

Om du är intresserad av att följa oss och få de senaste nyheterna, så är du välkommen att prenumerera på vårt nyhetsbrev! Skriv in din e-postadress i rutan nedan!

cher12.jpg

Vi finns även på Facebook. Där finns mer bilder och nyheter om våra chinchillor!

http://www.facebook.com/#!/pages/Pepitas-Chinchilla/285510684838187?sk=wall

Klicka gärna gilla!

Länkar

Chinchillarelaterade länkar finns under rubriken länkar.